mandag 20. juli 2009

Rudolf Steiner og bierAt honningbiene i det siste har vært utsatt for massedød (mer spesifikt CCD (Colony Collapse Disorder)) er et kjent faktum. Det er vanskelig å ta inn over seg hva dette vil bety hvis det fortsetter. De økonomiske kostnader ville bli enorme. Et slikt scenario medfører hungersnød og biologisk katastrofe. Forskerne krangler om årsakene til massedøden. Man har pekt på mobilstråling, sprøyting, gjødsling, midd og mye annet. Årsakene kan være legio eller mer bestemt; årsaken kan være satt sammen av så mange ulike faktorer at det nærmest er umulig å spesifisere nøyaktig hva som skjer. Utallige faktorer virker sammen, enkeltvis er de harmløse for biene, men synergieffekten fører til at vi får CCD.

Rudolf Steiner har fått æren for mye og skylden for enda mer. At mannen sa og gjorde mye underlig er hevet over tvil. At han samtidig viste at han var et geni, med evner i nær sagt alle vitenskapelige disipliner, tør jeg også påstå, uten at jeg vil gå god for noe spesifikt Steiner-utsagn. At Steiner har mange disipler i dag som mener mannen aldri tok feil, får stå for de troendes regning.

Det kan nå være verdt å se på hva han sa i 1923 om fremtiden til bistammene i verden. Her sier han at den måten vi avler bier på og således øker honningproduksjonen uvergelig vil føre til at biene dør ut.

Han peker på følgende faktorer som han ser på som livsfarlige for bienes fremtid:
- at larver blir avlet i adskilte avdelinger, mating av dronninggelé for å produsere dronnninger.
- Seleksjon av biestammer der man velger ut de stammene som er lette å behandle og velger vekk de som er aggressive.
- I kontrast til den normale livslengden til en dronning på fem-seks år, byttes dronningen ut etter ett eller to år.
- Poding av dronning
- Flytting av larver til kunstige kuber.
- Utbytting av vokterbier med menneskelig beskyttelse
- At kuber holdes unaturlig rene
- Bruken av kjemikalier for å holde sykdom og skadedyr vekk.
- Bruken av ferdiglagede vokskammere for å spare arbeidstid for biene
- Bruken av ventilasjon i kubene så biene ikke trenger å gjøre dette selv.
- Praksisen med at dronninger ikke får legge egg i for menneskene dårlig egnede steder i kuben.
- Flytting av kuber over lengre avstander.
- Klipping av dronningens vinger.
- Bruken av monokulturer i jordbruket, noe som skader honningbiens diett, fordi det begrenser utvalget med en gang den dominerende avlingen ikke lenger blomstrer.

Steiners poeng er rett og slett at hvis mennesker overdriver sin kultiveringstrang, vil nok dette føre til større avkastning på kort sikt, men til katastrofe på lang sikt. Dette gjelder selvsagt ikke bare bier.

Kanskje ting kan oppsummeres enkelt og greit av og til. Den gamle gårdbrukeren jeg traff i fjor sommer da jeg var på biltur i Telemark holdt et lite foredrag for meg om bruken av medisiner i dyrerøkt. Etter en utredning spekket med statistikk og rystende historier fra hele Europa om hvilken skade misbruk av dyremedisin gjør, kom hans enkle oppsummering; "Ikke tull for mye med naturen. Det straffer seg". Banalt som bare pokker, og hundre prosent sant.

For de som er interessert er det en lenke her med mer info om Steiners forelesninger om bier.

3 kommentarer:

Uncle T sa...

'Et slikt scenario medfører hungersnød og biologisk katastrofe.'

Ser at du er i ferd med å gå Jehovas vitner en høy gang når det gjelder dommedagsprofetier. Først utslettes menneskeheten av svineinfluensa og som om ikke det var nok, rammes de få overlevende av hungersnød og biologisk katastrofe. Sjelden har villkårene vært bedre for å starte en ny sekt. Noe å tenke på for deg? Spranget er tross alt ikke så stort fra lektor til Führer.

Lektor Nordskog sa...

Den kommentaren din kunne jeg vel bare slettet, Terje, men jeg gidder ikke. Den får bare stå der som det den er; et forsøk på hersketeknikk ("Jeg lar være å kommentere det du faktisk sier, oppkonstruerer noe annet som jeg har lyst til å argumentere mot, blander inn ting som ikke har noe med saken å gjøre og antyder til slutt at du er fascist") som ikke har funket på meg siden 15-årsalderen.
God bedring!

Magnus sa...

Var ikke den kommentaren en spøk? Merkelig.

Uansett god lesning. Steiner var en interessant figur, selv om han nok hadde en rekke rare synspunkter. Faktorene for honningproduksjonen vil gi avling på et kunstig utvalg av genene. Det er ikke er en god idé når honning ikke er en stor nødvendighet, mens bienes velvære er det.

Heldigvis er en stor del av populasjonen vill, da burde den kunne overleve og komme tilbake etter en eventuell kollaps.